Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Hỗ trợ kỹ thuật : 0989 563 455

 • Skype:

  Hỗ trợ khách hàng 1 : 093 118 3678

 • Skype:

  Hỗ trợ khách hàng 2 : 0988 990930

Fanpage

Holder Nikken

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK100A-NPU, Holder NIKKEN HSK100A-NPU, NC DRILL CHUCK HSK100A-NPU
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK100A-NPU

  TAPER CodeNo ChuckingDia φmm D L Weight (kg) MIN. MAX. HSK100A HSK100A-NPU8-130 0.3~8 38 130 137 2.7 -NPU13-145 1~13 48.5 145 157 3.4 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK63A-NPU, Holder NIKKEN HSK63A-NPU, NC DRILL CHUCK HSK63A-NPU
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK63A-NPU

  TAPER CodeNo ChuckingDia φmm D L Weight (kg) MIN. MAX. HSK63A HSK63A-NPU8-120 0.3~8 38 120 127 1.3 -NPU13-135 1~13 48.5 135 147 1.9 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK40A-NPU, Holder NIKKEN HSK40A-NPU, NC DRILL CHUCK HSK40A-NPU
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK40A-NPU

  TAPER CodeNo ChuckingDia φmm D L Weight (kg) MIN. MAX. HSK40A HSK40A-NPU8-114 0.3~8 38 114 121 0.8 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK50A-NPU, Holder NIKKEN HSK50A-NPU, NC DRILL CHUCK HSK50A-NPU
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK50A-NPU

  TAPER CodeNo ChuckingDia φmm D L Weight (kg) MIN. MAX. HSK50A HSK50A-NPU8-118 0.3~8 38 118 125 1.0 -NPU13-135 1~13 48.5 135 147 1.5 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK100A-SZF, Holder NIKKEN HSK100A-SZF, ZERO FIT TYPE SLIM CHUCK HSK100A-SZF
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK100A-SZF

  TAPER CodeNo. D L ℓ ℓ1 C C1 H GNo(.Option) Weight (kg) Fig Collet HSK100A HSK100A-SZF6C-120 0.7~6.0 120 54   - 19.5 40.5 26~31 SKG6-6HG 2.4   2 SK6 -SZF10C-150 1.75~10.0 150 85 27.5 48.5 35~41 SKG10-10HG 3.4 SK10 -SZF16C-150 2.75~16.0 40 59.5 45~57 SKG16-12HG 3.7 SK16 -SZF25C-150 7.5~25.4 95 55 66.5 60~65 SKG25-18HGE 4.1 SK25 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK63A-SZF, Holder NIKKEN HSK63A-SZF, ZERO FIT TYPE SLIM CHUCK HSK63A-SZF
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK63A-SZF

  TAPER CodeNo. D L ℓ ℓ1 C C1 H GNo(.Option) Weight (kg) Fig Collet HSK63A HSK63A-SZF6C-120 0.7~6.0 120 68   - 19.5 40.5 26~31 SKG6-6HG 1.2   2 SK6 -SZF10C-105,150 1.75~10.0 105,150 53,98 27.5 48.5 35~41 SKG10-10HG 1.3,1.9 SK10 -SZF16C-150 2.75~16.0 150 76 40 59.5 45~57 SKG16-12HG 2 SK16 -SZF25C-135 7.5~25.4 135 57 93 55 66.5 60~65 SKG25-18HGE 2.1 1 SK25 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK40A-SZF, Holder NIKKEN HSK40A-SZF, ZERO FIT TYPE SLIM CHUCK HSK40A-SZF
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK40A-SZF

  TAPER CodeNo. D L ℓ ℓ1 C C1 H GNo(.Option) Weight (kg) Fig Collet HSK40A HSK40A-SZF6C-105 0.7~6.0 105 32 70 19.5 40.5 26~31 SKG6-6HG 0.6   1 SK6 -SZF10C-105 1.75~10.0 27.5 48.5 35~41 SKG10-10HG 0.7 SK10 -SZF16C-120 2.75~16.0 120 48 85 40 59.5 45~52 SKG16-10HG 0.8 SK16 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK50A-SZF, Holder NIKKEN HSK50A-SZF, ZERO FIT TYPE SLIM CHUCK HSK50A-SZF
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK50A-SZF

  TAPER CodeNo. D L ℓ ℓ1 C C1 H GNo(.Option) Weight (kg) Fig Collet HSK50A HSK50A-SZF6C-120 0.7~6.0 120 68 - 19.5 40.5 26~31 SKG6-6HG 0.9 2 SK6 -SZF10C-120 1.75~10.0 46 78 27.5 48.5 35~41 SKG10-10HG 1.1   1 SK10 -SZF16C-135 2.75~16.0 135 57 93 40 59.5 45~52 SKG16-10HG 1.5 SK16 -SZF25C-135 7.5~25.4 55 66.5 60~65 SKG25-18HGE 1.8 SK25 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK100A-CZF, Holder NIKKEN HSK100A-CZF, ZERO FIT TUPE MILLING CHUCK HSK100A-CZF
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK100A-CZF

  TAPER Code No. C1 C2 L L1 L2 ℓ Weight (kg) Fig. Collet HSK 100A HSK 100A-CZF20-115 51.5 66.5 115 35   80 3.5   KM20 CCK20 -115 59.5 74.5 - 3.8 2 KM25 CCK25 -115 69 80.5 42   83 4   KM32 CCK32 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK50A-CZF, Holder NIKKEN HSK50A-CZF, ZERO FIT TUPE MILLING CHUCK HSK50A-CZF
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK50A-CZF

  TAPER Code No. C1 C2 L L1 L2 ℓ Weight (kg) Fig. Collet HSK 50A HSK 50A-CZF20-115 51.5 66.5 115 35 73 80 1.8 1 KM20 CCK20 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK63A-CZF, Holder NIKKEN HSK63A-CZF, ZERO FIT TUPE MILLING CHUCK HSK63A-CZF
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK63A-CZF

  TAPER Code No. C1 C2 L L1 L2 ℓ Weight (kg) Fig. Collet HSK 63A HSK 63A-CZF20-110 51.5 66.5 110 35 68 80 2 1 KM20 CCK20 -110 59.5 74.5   2.5 KM25 CCK25 -130 69 80.5 130 42 88 105 2.8 KM32 CCK32 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK100A-MDPE-M, Holder NIKKEN HSK100A-MDPE-M, MAJOR DREAM PRO-ENDMILL HSK100A-MDPE-M
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK100A-MDPE-M

  TAPER CodeNo. φD L1 IDφd ArborFrontDia. ℓ ℓ1 ℓ2 ScrewG HSK100A HSK100A-MDPE-M8-90,110,125 16 90,110,125 8.5 14.7 9 11 20 M8 -MDPE-M10-95,110,125 20 95,110,125 10.5 18.7 12 21 M10 -MDPE-M12-90,105,120 25 90,105,120 12.5 23.0 15 24 M12 -MDPE-M16-100,115,130 32 100,115,130 17.0 30.0 16 25 M16 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK63A-MDPE-M, Holder NIKKEN HSK63A-MDPE-M, MAJOR DREAM PRO-ENDMILL HSK63A-MDPE-M
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK63A-MDPE-M

  TAPER CodeNo. φD L1 IDφd ArborFrontDia. ℓ ℓ1 ℓ2 ScrewG HSK63A HSK63A-MDPE-M8-70,90,105 16 70,90,105 8.5 14.7       9 11 20 M8 -MDPE-M10-75,90,105 20 75,90,105 10.5 18.7 12 21 M10 -MDPE-M12-70,85,100 25 70,85,100 12.5 23.0 15 24 M12 -MDPE-M16-80,95,110 32 80,95,110 17.0 30.0 16 25 M16 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK63A-MDPE, Holder NIKKEN HSK63A-MDPE, MAJOR DREAM PRO-ENDMILL HSK63A-MDPE
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK63A-MDPE

  TAPER CodeNo. φD L L1 L2 MAX. DepthL3 M ArborCodeNo. HeadCodeNo. HSK63A HSK63A-MDPE16-100,120,135 16 100,120,135 70,90,105 30 10 37.4 HSK63A-MDPE-M8-70,90,105 M8-MDPE16-30 -MDPE20-105,120,135 20 105,120,135 75,90,105 40.0 -MDPE-M10-75,90,105 M10-MDPE20-30 -MDPE25-105,120,135 25 70,85,100 35 15 45.3,47.5,47.5 -MDPE-M12-70,85,100 M12-MDPE25-35 -MDPE32-120,135,150 32 120,135,150 80,95,110 40 52.5 -MDPE-M16-80,95,110 M16-MDPE32-40 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK6100A-MDPE, Holder NIKKEN HSK6100A-MDPE, MAJOR DREAM PRO-ENDMILL HSK6100A-MDPE
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK6100A-MDPE

  TAPER CodeNo. φD L L1 L2 MAX. DepthL3 M ArborCodeNo. HeadCodeNo. HSK100A HSK100A-MDPE16-120,140,155 16 120,140,155 90,110,125 30 10 37.4 HSK100A-MDPE-M8-90,110,125 M8-MDPE16-30 -MDPE20-125,140,155 20 125,140,155 95,110,125 40.0 -MDPE-M10-95,110,125 M10-MDPE20-30 -MDPE25-125,140,155 25 90,105,120 35 15 45.3,47.5,47.5 -MDPE-M12-90,105,120 M12-MDPE25-35 -MDPE32-140,155,170 32 140,155,170 100,115,130 40 52.5 -MDPE-M16-100,115,130 M16-MDPE32-40 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK63E-VC, Holder NIKKEN HSK63E-VC, ANNIVERSARY TYPE HSK63E-VC HOLDER
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK63E-VC

  TAPER CodeNo. D L ℓ ℓ1 C C1 H GNo. (Option) Weight (kg) MAX. min-1 Collet HSK63E HSK63E-VC6-70,90,120 2.0~6.0 70,90,120 23 41,61,91 28 33.8,32.8,37.0 -,35~45,35~45 -,VCG6-8A,VCG6-8A 1.0,1.1,1.3 30,000 VCK6 -VC13-90,120 3.0~12.0 90,120 29 61,92 40 44.5,48.8 -,50~60 -,VCG13-15A 1.3,1.7 VCK13 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK63F-VC, Holder NIKKEN HSK63F-VC, ANNIVERSARY TYPE HSK63F-VC HOLDER
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK63F-VC

  TAPER CodeNo. D L ℓ ℓ1 C C1 H GNo. (Option) Weight (kg) MAX. min-1 Collet HSK63F HSK63F-VC6-65,90,120 2.0~6.0 65,90,120 23 37,61,91 28 27.5,30.6,34.8 -,35~45,35~45 -,VCG6-8A,VCG6-8A 0.8,0.9,1.1 30,000 VCK6 -VC13-90,120 3.0~12.0 90,120 44 61,92 40 44.5,48.8 -,50~60 -,VCG13-15A 1.2,1.5 VCK13 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK50E-VC, Holder NIKKEN HSK50E-VC, ANNIVERSARY TYPE HSK50E-VC HOLDER
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK50E-VC

  TAPER CodeNo. D L ℓ ℓ1 C C1 H GNo. (Option) Weight (kg) MAX. min-1 Collet HSK50E HSK50E-VC6-70,90,120 2.0~6.0 70,90,120 23 41,61,91 28 33.8,32.8,37.0 -,35~45,35~45 -,VCG6-8A,VCG6-8A 0.7,0.9,1.0 40,000 VCK6 -VC13-90,120 3.0~12.0 90,120 29 64,94 40 40.0 -,50~60 -,VCG13-15A 1.0,1.3 VCK13 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK100A-VC, Holder NIKKEN HSK100A-VC, ANNIVERSARY TYPE HSK100A-VC HOLDER
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK100A-VC

  TAPER CodeNo. D L ℓ ℓ1 C C1 H GNo. (Option) Weight (kg) MAX. min-1 Collet HSK100A HSK100A-VC6-105,135,165 2.0~6.0 105,135,165 23 71,101,131 28 34.2,38.4,42.6 35~45 VCG6-8A 2.4,2.6,2.9 20,000 VCK6 -VC13-105,135,165 3.0~12.0 29 40 45.9,50.1,54.3 -,50~60,50~60 -,VCG13-15A,VCG13-15A 2.7,3.1,3.6 VCK13   Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
 • Đầu kẹp dao NIKKEN HSK40E-VC, Holder NIKKEN HSK40E-VC, ANNIVERSARY TYPE HSK40E-VC HOLDER
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK40E-VC

  TAPER CodeNo. D L ℓ ℓ1 C C1 H GNo. (Option) Weight (kg) MAX. min-1 Collet HSK40E HSK40E-VC6-65,90 2.0~6.0 65,90 23 45,70 28 34 -,35~45 -,VCG6-8A 0.5,0.7 40,000 VCK6 -VC13-90,120 3.0~12.0 90,120 29 70,100 40 40.0 -,50~60 -,VCG13-15A 0.8,1.1 VCK13 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0989563455.
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll