Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Hỗ trợ kỹ thuật : 0989 563 455

 • Skype:

  Hỗ trợ khách hàng 1 : 093 118 3678

 • Skype:

  Hỗ trợ khách hàng 2 : 0988 990930

Fanpage

Thước cặp

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01mm Pin Solar-500-776
  4,980,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-776

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 0-8''/0-200mm x 0.01mm Pin Solar-500-785
  5,380,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-775

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 0-40''/0-1000mmx0.01 500-507-10
  25,980,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-507-10

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 0-18''/0-450mmx0.01 500-505-10
  13,110,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-505-10

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 0-1000mmx0.01 500-502-10
  24,820,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-502-10

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 0-600mmx0.01 500-506-10
  14,280,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-506-10

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 450mmx0.01 500-500-10
  14,280,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-500-10

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 0-12''/0-300mmx0.01 IP67-500-754-10
  7,160,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-754-10

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 0-8''/0-200mmx0.01 IP67-500-753-20
  4,260,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-753-20

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 0-6''/0-150mmx0.01 IP67-500-752-20
  3,240,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-752-20

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 0-300mmx0.01 IP67-500-704-10
  6,790,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-704-10

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 0-200mmx0.01 IP67-500-703-20
  4,120,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-703-20

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 0-150mmx0.01 IP67-500-702-20
  3,180,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-702-20

    Đặc tính sản phẩm Trọng lượng nhẹ, cứng không gỉ thép xây dựng bảo vệ của caliper và các thành phần công nghệ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE Bốn cách đo lường khả năng cho nhiều ứng dụng: đường kính bên ngoài (OD), đường kính bên trong (ID), độ sâu, và bước Các...
 • Thước cặp điện tử 0-8''/0-200mm x 0.01mm-500-197-30
  3,132,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-197-30

  Thước cặp điện tử là thiết bị đo chính xác dùng trong các ngành công nghiệp và cơ khí chế tạo, gia công kim loại… Có thể đo OD (đường kính ngoài), ID (đường kính trong), độ sâu, và chiều dài.  Kết quả đo hiển thị lên màn hình LCD nên...
 • Thước cặp điện tử 0-6''/0-150mm x 0.01mm-500-196-30
  2,612,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-196-30

  Thước cặp điện tử là thiết bị đo chính xác dùng trong các ngành công nghiệp và cơ khí chế tạo, gia công kim loại… Có thể đo OD (đường kính ngoài), ID (đường kính trong), độ sâu, và chiều dài.  Kết quả đo hiển thị lên màn hình LCD nên...
 • Thước cặp điện tử 0-200mm/0.01mm-500-182-30
  3,120,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-182-30

  Thước cặp điện tử là thiết bị đo chính xác dùng trong các ngành công nghiệp và cơ khí chế tạo, gia công kim loại… Có thể đo OD (đường kính ngoài), ID (đường kính trong), độ sâu, và chiều dài.  Kết quả đo hiển thị lên màn hình LCD nên...
 • Thước cặp điện tử 0-150mm/0.01mm-500-181-30
  2,420,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-181-30

  Thước cặp điện tử là thiết bị đo chính xác dùng trong các ngành công nghiệp và cơ khí chế tạo, gia công kim loại… Có thể đo OD (đường kính ngoài), ID (đường kính trong), độ sâu, và chiều dài.  Kết quả đo hiển thị lên màn hình LCD nên...
 • Thước cặp điện tử 0-12''/0-300mm x 0.01mm-500-173-30
  7,260,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-173-30

  Thước cặp điện tử là thiết bị đo chính xác dùng trong các ngành công nghiệp và cơ khí chế tạo, gia công kim loại… Có thể đo OD (đường kính ngoài), ID (đường kính trong), độ sâu, và chiều dài.  Kết quả đo hiển thị lên màn hình LCD nên...
 • Thước cặp điện tử 0-8''/0-200mm x 0.01mm-500-172-30
  3,580,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-172-30

  Thước cặp điện tử là thiết bị đo chính xác dùng trong các ngành công nghiệp và cơ khí chế tạo, gia công kim loại… Có thể đo OD (đường kính ngoài), ID (đường kính trong), độ sâu, và chiều dài.  Kết quả đo hiển thị lên màn hình LCD nên...
 • Thước cặp điện tử 0-6''/0-150mm x 0.01mm-500-171-30
  3,040,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 500-171-30

  Thước cặp điện tử là thiết bị đo chính xác dùng trong các ngành công nghiệp và cơ khí chế tạo, gia công kim loại… Có thể đo OD (đường kính ngoài), ID (đường kính trong), độ sâu, và chiều dài.  Kết quả đo hiển thị lên màn hình LCD nên...
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll