Hỗ trợ trực tuyến

Đồng hồ đo

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2480-16 , LARGE RANGE VERTICAL TYPE DIAL TEST INDICATOR 2480-16
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2480-16

  Thông số kỹ thuật    Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so, ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí         Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân phối...
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2386-16A , LARGE RANGE DIAL TEST INDICATOR 2386-16A
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2386-16A

  Thông số kỹ thuật      Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí         Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được...
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2383-08A , LONG STYLUS DIAL TEST INDICATOR 2383-08A
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2383-08A

  Thông số kỹ thuật    Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là đồ dùng có nhiều chức năng phạm vi đo rộng, độ chính xác  cao, dễ sử dụng, giá cả rẻ…         Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2399-08 , TILTED FACE TYPE DIAL TEST INDICATOR 2399-08
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2399-08

  Thông số kỹ thuật   Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2398-08 , VERTICAL TYPE DIAL TEST INDICATOR 2398-08
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2398-08

  Thông số kỹ thuật    Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2380-31 , INCH DIAL TEST INDICATORS 2380-31
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2380-31

  Thông số kỹ thuật    Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2380-08 , DIAL TEST INDICATORS 2380-08
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2380-08

  Thông số kỹ thuật    Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2898-08 , SIDE TYPE DIAL TEST INDICATOR 2898-08
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2898-08

  Thông số kỹ thuật   Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2899-05 , VERTICAL TYPE LONG STYLUS DIAL TEST INDICATOR 2899-05
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2899-05

  Thông số kỹ thuật   Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2896-05 , LONG STYLUS DIAL TEST INDICATOR 2896-05
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2896-05

  Thông số kỹ thuật   Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2895-08 , DIAL TEST INDICATOR 2895-08
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2895-08

  Thông số kỹ thuật  Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân phối...
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2880-02 , PRECISION DIAL TEST INDICATORS 2880-02
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2880-02

  Thông số kỹ thuật     Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được...
 • Đồng hồ so chân gập INSIZE 2897-02 , PRECISION DIAL TEST INDICATOR 2897-02
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2326-2

  Thông số kỹ thuật   Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so INSIZE 2326-2 , INCH LONG STROKE DIAL INDICATORS 2326-2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2326-2

  Thông số kỹ thuật  Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân phối...
 • Đồng hồ so INSIZE 2309-50 , DIAL INDICATORS ( LONG STROKE ) 2309-50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2309-50

  Thông số kỹ thuật   Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so INSIZE 2318-30 , DIAL INDICATORS (GRADUATION 0.1mm ) 2318-30
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2318-30

  Thông số kỹ thuật   Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so INSIZE 2316-05 , ONE REVOLUTION DIAL INDICATORS 2316-05
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2316-05

  Thông số kỹ thuật    Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so INSIZE 2302-25 , DIAL INDICATORS (LONG STROKE , BASIC TYPE ) 2302-25
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2302-25

  Thông số kỹ thuật   Đồng hồ so  INSIZE  là đồ dùng có nhiều chức năng phạm vi đo rộng, độ chính xác  cao, dễ sử dụng, giá cả rẻ…         Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân phối trực...
 • Đồng hồ so INSIZE 2310-30A , DIAL INDICATORS (LONG STROKE ) 2310-30A
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2310-30A

  Thông số kỹ thuật    Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
 • Đồng hồ so INSIZE 2328-10 , DOUBLE FACE DIAL INDICATOR 2328-10
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 2328-10

  Thông số kỹ thuật   Đồng hồ so chân gập  INSIZE  là loại đông hồ so  ứng dụng đo độ dơ, độ lệch trong gia công và sản xuất cơ khí           Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Sản phẩm được phân...
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll