Hỗ trợ trực tuyến

Milling

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Ống kẹp dao INCH TYPE-SKC25, SK COLLET-INCH TYPE-SKC25
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE-SKC25

  EDP No. TYPE MODEL No. CLAMPING RANGE (d) 3250316A SKC25 SKC25-3/16A 0.187 3250104A SKC25-1/4A 0.25 3250516A SKC25-5/16A 0.312 3250308A SKC25-3/8A 0.375 3250716A SKC25-7/16A 0.437 3250102A SKC25-1/2A 0.5 3250508A SKC25-5/8A 0.625 3250304A SKC25-3/4A 0.75 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao INCH TYPE-SKC16, SK COLLET-INCH TYPE-SKC16
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE-SKC16

  EDP No. TYPE MODEL No. CLAMPING RANGE (d) 3160108A SKC16 SKC110-1/8A 0.125 3160316A SKC10-3/16A 0.187 3160104A SKC10-1/4A 0.25 3160516A SKC10-5/16A 0.312 3160308A SKC10-3/8A 0.375 3160716A SKC16-7/16A 0.437 3160102A SKC16-1/2A 0.5 3160916A SKC16-9/16A 0.562 3160508A SKC16-5//8A 0.625 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao INCH TYPE-SKC10, SK COLLET-INCH TYPE-SKC10
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE-SKC10

  EDP No. TYPE MODEL No. CLAMPING RANGE (d) 3100108A SKC10 SKC110-1/8A 0.125 3100316A SKC10-3/16A 0.187 3100104A SKC10-1/4A 0.25 3100516A SKC10-5/16A 0.312 3100308A SKC10-3/8A 0.375 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao INCH TYPE-SKC6, SK COLLET-INCH TYPE-SKC6
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE-SKC6

  EDP No. TYPE MODEL No. CLAMPING RANGE (d) 3060108A SKC6 SKC6-1/8A 0.125 3060316A SKC6-3/16A 0.187 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao METRIC TYPE-SKC25, SK COLLET-METRIC TYPE-SKC25
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRIC TYPE-SKC25

  EDP No. TYPE MODEL No. CLAMPING RANGE (d) 325165 SKC25 SKC25-16.5 16.0-16.5 325170 SKC25-17 16.5-17.0 325175 SKC25-17.5 17.0-17.5 325180 SKC25-18 17.5-18.0 325185 SKC25-18.5 18.0-18.5 325190 SKC25-19 18.5-19.0 325195 SKC25-19.5 19.0-19.5 325200 SKC25-20 19.5-20.0 325205 SKC25-20.5 20.0-20.5 325210 SKC25-21 20.5-21.0 325215 SKC25-21.5 21.0-21.5 325220 SKC25-22 21.5-22.0 325225 SKC25-22.5 22.0-22.5 325230 SKC25-23 22.5-23.0 325235 SKC25-23.5 23.0-23.5 325240 SKC25-24 23.5-24.0 325245 SKC25-24.5 24.0-24.5 325250 SKC25-25 24.5-25.0 325254 SKC25-25.4 25.0-25.4 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao METRIC TYPE-SKC20, SK COLLET-METRIC TYPE-SKC20
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRIC TYPE-SKC20

  EDP No. TYPE MODEL No. CLAMPING RANGE (d) 323040 SKC20 SKC20-4 3.5-4.0 323045 SKC20-4.5 4.0-4.5 323050 SKC20-5 4.5-5.0 323055 SKC20-5.5 5.0-5.5 323060 SKC20-6 5.5-6.0 323065 SKC20-6.5 6.0-6.5 323070 SKC20-7 6.5-7.0 323075 SKC20-7.5 7.0-7.5 323080 SKC20-8 7.5-8.0 323085 SKC20-8.5 8.0-8.5 323090 SKC20-9 8.5-9.0 323095 SKC20-9.5 9.0-9.5 323100 SKC20-10 9.5-10.0 323105 SKC20-10.5 10.0-10.5 323110 SKC20-11 10.5-11.0 323115 SKC20-11.5 11.0-11.5 323120 SKC20-12 11.5-12.0 323125 SKC20-12.5 12.0-12.5 323130 SKC20-13 12.5-13.0 323135 SKC20-13.5 13.0-13.5 323140 SKC20-14 13.5-14.0 323145 SKC20-14.5 14.0-14.5 323150 SKC20-15 14.5-15.0 323155 SKC20-15.5 15.0-15.5 323160 SKC20-16 15.5-16.0 323165 SKC20-16.5 16.0-16.5 323170 SKC20-17 16.5-17.0 323175 SKC20-17.5 17.0-17.5 323180 SKC20-18 17.5-18.0 323185 SKC20-18.5 18.0-18.5 323190 SKC20-19 18.5-19.0 323195 SKC20-19.5 19.0-19.5 323200 SKC20-20 19.5-20.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao METRIC TYPE-SKC16, SK COLLET-METRIC TYPE-SKC16
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRIC TYPE-SKC16

  EDP No. TYPE MODEL No. CLAMPING RANGE (d) 316030 SKC16 SKC16-3 2.75-3.0 316035 SKC16-3.5 3.0-3.5 316040 SKC16-4 3.5-4.0 316045 SKC13-4.5 4.0-4.5 316050 SKC16-5 4.5-5.0 316055 SKC16-5.5 5.0-5.5 316060 SKC16-6 5.5-6.0 316065 SKC16-6.5 6.0-6.5 316070 SKC16-7 6.5-7.0 316075 SKC16-7.5 7.0-7.5 316080 SKC16-8 7.5-8.0 316085 SKC16-8.5 8.0-8.5 316090 SKC16-9 8.5-9.0 316095 SKC16-9.5 9.0-9.5 316100 SKC16-10 9.5-10.0 316105 SKC16-10.5 10.0-10.5 316110 SKC16-11 10.5-11.0 316115 SKC16-11.5 11.0-11.5 316120 SKC16-12 11.5-12.0 316125 SKC16-12.5 12.0-12.5 316130 SKC16-13 12.5-13.0 316135 SKC16-13.5 13.0-13.5 316140 SKC16-14 13.5-14.0 316145 SKC16-14.5 14.0-14.5 316150 SKC16-15 14.5-15.0 316155 SKC16-15.5 15.0-15.5 316160 SKC16-16 15.5-16.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao METRIC TYPE-SKC13, SK COLLET-METRIC TYPE-SKC13
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRIC TYPE-SKC13

  EDP No. TYPE MODEL No. CLAMPING RANGE (d) 313030 SKC13 SKC13-3 2.75-3.0 313035 SKC13-3.5 3.0-3.5 313040 SKC13-4 3.5-4.0 313045 SKC13-4.5 4.0-4.5 313050 SKC13-5 4.5-5.0 313055 SKC13-5.5 5.0-5.5 313060 SKC13-6 5.5-6.0 313065 SKC13-6.5 6.0-6.5 313070 SKC13-7 6.5-7.0 313075 SKC13-7.5 7.0-7.5 313080 SKC13-8 7.5-8.0 313085 SKC13-8.5 8.0-8.5 313090 SKC13-9 8.5-9.0 313095 SKC13-9.5 9.0-9.5 313100 SKC13-10 9.5-10.0 313105 SKC13-10.5 10.0-10.5 313110 SKC13-11 10.5-11.0 313115 SKC13-11.5 11.0-11.5 313120 SKC13-12 11.5-12.0 313125 SKC13-12.5 12.0-12.5 313130 SKC13-13 12.5-13.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao METRIC TYPE-SKC6, SK COLLET-METRIC TYPE-SKC6
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRIC TYPE-SKC6

  EDP No. TYPE MODEL No. CLAMPING RANGE (d) 306010 SKC6 SKC6-1 0.9-1.0 306015 SKC6-1.5 1.3-1.5 306020 SKC6-2 1.8-2.0 306025 SKC6-2.5 2.3-2.5 306030 SKC6-3 2.8-3.0 306035 SKC6-3.5 3.0-3.5 306040 SKC6-4 3.5-4.0 306045 SKC6-4.5 4.0-4.5 306050 SKC6-5 4.5-5.0 306055 SKC6-5.5 5.0-5.5 306060 SKC6-6 5.5-6.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao METRIC TYPE-SKC10, SK COLLET-METRIC TYPE-SKC10
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRIC TYPE-SKC10

  EDP No. TYPE MODEL No. CLAMPING RANGE (d) 310020 SKC10 SKC10-2 1.75-2.0 310025 SKC10-2.5 2.25-2.5 310030 SKC10-3 2.75-3.0 310035 SKC10-3.5 3.0-3.5 310040 SKC10-4 3.5-4.0 310045 SKC10-4.5 4.0-4.5 310050 SKC10-5 4.5-5.0 316055 SKC10-5.5 5.0-5.5 310060 SKC10-6 5.5-6.0 310065 SKC10-6.5 6.0-6.5 310070 SKC10-7 6.5-7.0 310075 SKC10-7.5 7.0-7.5 310080 SKC10-8 7.5-8.0 310085 SKC10-8.5 8.0-8.5 310090 SKC10-9 8.5-9.0 310095 SKC10-9.5 9.0-9.5 310100 SKC10-10 9.5-10.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRC TYPE- DIN-RD 50TCD, Below standard Tap ER Collet conforms to METRC TYPE- DIN-RD 50TCD
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRC TYPE- DIN-RD 50TCD

  RD 50TCD END No. D(Ø) W(0) 50TD8062 8.0 6.2 50TD9080 9.0 7.0 50TD10080 10.0 8.0 50TD11090 11.0 9.0 50TD12090 12.0 9.0 50TD140110 14.0 11.0 50TD160120 16.0 12.0 50TD250200 18.0 14.5 50TD200160 20.0 160 50TD220180 22.0 18.0 50TD250200 25.0 20.0 50TD280220 28.0 22.0 50TD320240 32.0 24.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRC TYPE- DIN-RD 40TCD, Below standard Tap ER Collet conforms to METRC TYPE- DIN-RD 40TCD
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRC TYPE- DIN-RD 40TCD

  RD 40TCD END No. D(Ø) W(0) 40TD3527 3.5 2.7 40TD4030 4.0 3.0 40TD4534 4.5 3.4 40TD5040 5.0 4.0 40TD5543 5.5 4.3 40TD6049 6.0 4.9 40TD7055 7.0 5.5 40TD8062 8.0 6.2 40TD9080 9.0 7.0 40TD10080 10.0 8.0 40TD11090 11.0 9.0 40TD12090 12.0 9.0 40TD140110 14.0 11.0 40TD160120 16.0 12.0 40TD250200 18.0 14.5 40TD200160 20.0 160 40TD220180 22.0 18.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRC TYPE- DIN-RD 32TCD, Below standard Tap ER Collet conforms to METRC TYPE- DIN-RD 32TCD
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRC TYPE- DIN-RD 32TCD

  RD 32TCD END No. D(Ø) W(0) 32TD3527 3.5 2.7 32TD4030 4.0 3.0 32TD4534 4.5 3.4 32TD5040 5.0 4.0 32TD5543 5.5 4.3 32TD6049 6.0 4.9 32TD7055 7.0 5.5 32TD8062 8.0 6.2 32TD9080 9.0 7.0 32TD10080 10.0 8.0 32TD11090 11.0 9.0 32TD12090 12.0 9.0 32TD140110 14.0 11.0 32TD160120 16.0 12.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRC TYPE- DIN-RD 25TCD, Below standard Tap ER Collet conforms to METRC TYPE- DIN-RD 25TCD
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRC TYPE- DIN-RD 25TCD

  RD 25TCD END No. D(Ø) W(0) 25TD3527 3.5 2.7 25TD4030 4.0 3.0 25TD4534 4.5 3.4 25TD5040 5.0 4.0 25TD5543 5.5 4.3 25TD6049 6.0 4.9 25TD7055 7.0 5.5 25TD8062 8.0 6.2 25TD9080 9.0 7.0 25TD10090 10.0 8.0 25TD11090 11.0 9.0 25TD12090 12.0 9.0 25TD140110 14.0 11.0 25TD160120 16.0 12.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRC TYPE- DIN-RD 20TCD, Below standard Tap ER Collet conforms to METRC TYPE- DIN-RD 20TCD
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRC TYPE- DIN-RD 20TCD

  RD 20TCD END No. D(Ø) W(0) 20TD3527 3.5 2.7 20TD4030 4.0 3.0 20TD4534 4.5 3.4 20TD5040 5.0 4.0 20TD5543 5.5 4.3 20TD6049 6.0 4.9 20TD7055 7.0 5.5 20TD8062 8.0 6.2 20TD9070 9.0 7.0 20TD10080 10.0 8.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRC TYPE- DIN-RD 16TCD, Below standard Tap ER Collet conforms to METRC TYPE- DIN-RD 16TCD
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRC TYPE- DIN-RD 16TCD

  RD 16TCD END No. D(Ø) W(0) 16TD3527 3.5 2.7 16TD4030 4.0 3.0 16TD4534 4.5 3.4 16TD5040 5.0 4.0 16TD5543 5.5 4.3 16TD6049 6.0 4.9 16TD7055 7.0 5.5 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRC TYPE- DIN STANDARD, Below standard Tap ER Collet conforms to METRC TYPE- DIN STANDARD
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRC TYPE- DIN STANDARD

  DIN STANDARD DIN 374/376 DIN 352/2181 DIN 371 M5 M3 M3 M5.5 M3.5 M3.5 M6 M4 M4 M5 - - M7 - - M8 M4.5-M8 M4.5-M8 M9+M10 M9+M10 M9+M10 M11 M11 - M12 M12 - - - - M13+M14 M13+M14 - M15-M17 M15-M17 - M18+M19 M18+M19 - M20+M21 M20+M21 - M22-M26 M22-M26 - M27+M28 M27+M28 - M29-M32 M29-M32 - M33 M33 - M34-M38 M34-M38 - M39-M42 M39-M42 - Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRC TYPE- DIN-RD 11TCD, Below standard Tap ER Collet conforms to METRC TYPE- DIN-RD 11TCD
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRC TYPE- DIN-RD 11TCD

  RD 11TCD END No. D(Ø) W(0) 11TD3527 3.5 2.7 11TD4030 4.0 3.0 11TD4534 4.5 3.4 11TD5040 5.0 4.0 11TD5543 5.5 4.3 11TD6049 6.0 4.9 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao INCH TYPE- ANSI-RD 40TC, For STANDARD TAPS-Below standard Tap ER Collet conforms to INCH TYPE- ANSI-RD 40TC
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE- ANSI-RD 40TC

  RD 40TC EDP No. TAP D(Ø) W(0) L Inch Metric 40TC1411 #6 M3 0.141 0.110 0.709 40TC1613 #8 M4 0.168 0.131 0.709 40TC1915 #10 M4.5+M5 0.194 0.152 0.709 40TC2216 #12 - 0.220 0.165 0.709 40TC2519 1/4 M6 0.225 0.191 0.709 40TC3123 5/16 M7+M8 0.318 0.238 0.866 40TC3627 3/8 M10 0.367 0.275 0.866 40TC3224 7/16 - 0.323 0.242 0.866 40TC3828 1/2 M12 0.381 0.286 0.866 40TC4232 9/16 M14 0.429 0.322 0.984 40TC4836 5/8 M16 0.480 0.360 0.984 40TC5440 11/16 M18 0.542 0.406 0.984 40TC5944 3/4 - 0.590 0.442 0.984 40TC6548 13/16 M20 0.652 0.489 0.984 40TC6952 7/8 M22 0.697 0.523 0.984 40TC7657 15/16 M24 0.760 0.570 0.984 40TC8060 1 M25 0.800 0.600 1.102 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRIC TYPE-JIS-DRT 40, Below standard Tap ER Collet conforms to METRIC TYPE -JIS-DRT40
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRIC TYPE-JIS-DRT 40

  RDT 40 END No. TAP D(Ø) W(0) L 32T62050 M8 6.2 5.0 20 32T70055 M10 7.0 5.5 20 32T85065 M12 8.5 6.5 20 32T10580 M14 10.5 8.0 20 32T12510 M16 12.5 10.0 20 32T14011 M18 14.0 11.0 20 40T15012 M20 15.0 12.0 28 40T17013 M22 17.0 13.0 28 40T19015 M24 19.0 15.0 28 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll