Hỗ trợ trực tuyến

Phụ kiện khác Vertex

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Đầu dao doa tinh ghép mảnh VERTEX FBB FBB20, FBB25, FBB32, FBB40, FBB52, FBB68
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: FBB20, FBB25, FBB32, FBB40, FBB52, FBB68

  Thông số kỹ thuật – Đầu dao doa tinh ghép mảnh FBB: FBB20, FBB25, FBB32, FBB40, FBB52, FBB68, FBB100, FBB150 của VERTEX sử dụng doa tinh đường kính lỗ từ D25 ~ D1200mm, trên máy phay CNC BT30, BT40, BT50. – Đầu dao doa tinh FBB gắn 1 mảnh hợp kim kiểu...
 • Đầu dao doa thô ghép mảnh VERTEX VRB-L VRB500-610L, VRB600-900L, VRB900-1200L
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VRB500-610L, VRB600-900L, VRB900-1200L

  Thông số kỹ thuật – Đầu dao doa thô ghép mảnh từ D25 ~ D1200: VRB25-35LC, VRB32-45LC, VRB32-45LT, VRB40-55LC, VRB40-55LT, VRB40-55LS, VRB52-75LC, VRB52-75LT, VRB52-75LS, VRB68-100LC, VRB68-100LT, VRB68-100LS, VRB90-130LC, VRB90-130LT, VRB90-130LS, VRB120-164LC, VRB120-164LT, VRB120-164LS, VRB160-204LC, VRB160-204LT, VRB160-204LS, VRB200-310L, VRB300-410L, VRB400-510L, VRB500-610L, VRB600-900L, VRB900-1200L của VERTEX sử dụng doa thô đường kính lỗ...
 • Đầu dao doa thô ghép mảnh VERTEX VRB-L VRB200-310L, VRB300-410L, VRB400-510L
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VRB200-310L, VRB300-410L, VRB400-510L

  Thông số kỹ thuật – Đầu dao doa thô ghép mảnh từ D25 ~ D1200: VRB25-35LC, VRB32-45LC, VRB32-45LT, VRB40-55LC, VRB40-55LT, VRB40-55LS, VRB52-75LC, VRB52-75LT, VRB52-75LS, VRB68-100LC, VRB68-100LT, VRB68-100LS, VRB90-130LC, VRB90-130LT, VRB90-130LS, VRB120-164LC, VRB120-164LT, VRB120-164LS, VRB160-204LC, VRB160-204LT, VRB160-204LS, VRB200-310L, VRB300-410L, VRB400-510L, VRB500-61L, VRB600-900L, VRB900-1200L của VERTEX sử dụng doa thô đường kính lỗ...
 • Đầu dao doa thô ghép mảnh VERTEX VRB-L VRB160-204LC, VRB160-204LT, VRB160-204LS
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VRB160-204LC, VRB160-204LT, VRB160-204LS

  Thông số kỹ thuật – Đầu dao doa thô ghép mảnh từ D25 ~ D1200: VRB25-35LC, VRB32-45LC, VRB32-45LT, VRB40-55LC, VRB40-55LT, VRB40-55LS, VRB52-75LC, VRB52-75LT, VRB52-75LS, VRB68-100LC, VRB68-100LT, VRB68-100LS, VRB90-130LC, VRB90-130LT, VRB90-130LS, VRB120-164LC, VRB120-164LT, VRB120-164LS, VRB160-204LC, VRB160-204LT, VRB160-204LS, VRB200-310L, VRB300-410L, VRB400-510L, VRB500-61L, VRB600-900L, VRB900-1200L của VERTEX sử dụng doa thô đường kính lỗ...
 • Đầu dao doa thô ghép mảnh VERTEX VRB-L VRB120-164LC, VRB120-164LT, VRB120-164LS
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VRB120-164LC, VRB120-164LT, VRB120-164LS

  Thông số kỹ thuật – Đầu dao doa thô ghép mảnh từ D25 ~ D1200: VRB25-35LC, VRB32-45LC, VRB32-45LT, VRB40-55LC, VRB40-55LT, VRB40-55LS, VRB52-75LC, VRB52-75LT, VRB52-75LS, VRB68-100LC, VRB68-100LT, VRB68-100LS, VRB90-130LC, VRB90-130LT, VRB90-130LS, VRB120-164LC, VRB120-164LT, VRB120-164LS, VRB160-204LC, VRB160-204LT, VRB160-204LS, VRB200-310L, VRB300-410L, VRB400-510L, VRB500-61L, VRB600-900L, VRB900-1200L của VERTEX sử dụng doa thô đường kính lỗ...
 • Đầu dao doa thô ghép mảnh VERTEX VRB-L VRB90-130LC, VRB90-130LT, VRB90-130LS
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VRB90-130LC, VRB90-130LT, VRB90-130LS

  Thông số kỹ thuật – Đầu dao doa thô ghép mảnh từ D25 ~ D1200: VRB25-35LC, VRB32-45LC, VRB32-45LT, VRB40-55LC, VRB40-55LT, VRB40-55LS, VRB52-75LC, VRB52-75LT, VRB52-75LS, VRB68-100LC, VRB68-100LT, VRB68-100LS, VRB90-130LC, VRB90-130LT, VRB90-130LS, VRB120-164LC, VRB120-164LT, VRB120-164LS, VRB160-204LC, VRB160-204LT, VRB160-204LS, VRB200-310L, VRB300-410L, VRB400-510L, VRB500-61L, VRB600-900L, VRB900-1200L của VERTEX sử dụng doa thô đường kính lỗ...
 • Đầu dao doa thô ghép mảnh VERTEX VRB-L VRB52-75LS, VRB68-100LC, VRB68-100LT, VRB68-100LS
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VRB52-75LS, VRB68-100LC, VRB68-100LT, VRB68-100LS

  Thông số kỹ thuật – Đầu dao doa thô ghép mảnh từ D25 ~ D1200: VRB25-35LC, VRB32-45LC, VRB32-45LT, VRB40-55LC, VRB40-55LT, VRB40-55LS, VRB52-75LC, VRB52-75LT, VRB52-75LS, VRB68-100LC, VRB68-100LT, VRB68-100LS, VRB90-130LC, VRB90-130LT, VRB90-130LS, VRB120-164LC, VRB120-164LT, VRB120-164LS, VRB160-204LC, VRB160-204LT, VRB160-204LS, VRB200-310L, VRB300-410L, VRB400-510L, VRB500-61L, VRB600-900L, VRB900-1200L của VERTEX sử dụng doa thô đường kính lỗ...
 • Đầu dao doa thô ghép mảnh VERTEX VRB-L VRB40-55LT, VRB40-55LS, VRB52-75LC, VRB52-75LT
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VRB40-55LT, VRB40-55LS, VRB52-75LC, VRB52-75LT

  Thông số kỹ thuật – Đầu dao doa thô ghép mảnh từ D25 ~ D1200: VRB25-35LC, VRB32-45LC, VRB32-45LT, VRB40-55LC, VRB40-55LT, VRB40-55LS, VRB52-75LC, VRB52-75LT, VRB52-75LS, VRB68-100LC, VRB68-100LT, VRB68-100LS, VRB90-130LC, VRB90-130LT, VRB90-130LS, VRB120-164LC, VRB120-164LT, VRB120-164LS, VRB160-204LC, VRB160-204LT, VRB160-204LS, VRB200-310L, VRB300-410L, VRB400-510L, VRB500-61L, VRB600-900L, VRB900-1200L của VERTEX sử dụng doa thô đường kính lỗ...
 • Đầu dao doa thô ghép mảnh VERTEX VRB-L VRB25-35LC, VRB32-45LC, VRB32-45LT, VRB40-55LC
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VRB25-35LC, VRB32-45LC, VRB32-45LT, VRB40-55LC

  Thông số kỹ thuật – Đầu dao doa thô ghép mảnh từ D25 ~ D1200: VRB25-35LC, VRB32-45LC, VRB32-45LT, VRB40-55LC, VRB40-55LT, VRB40-55LS, VRB52-75LC, VRB52-75LT, VRB52-75LS, VRB68-100LC, VRB68-100LT, VRB68-100LS, VRB90-130LC, VRB90-130LT, VRB90-130LS, VRB120-164LC, VRB120-164LT, VRB120-164LS, VRB160-204LC, VRB160-204LT, VRB160-204LS, VRB200-310L, VRB300-410L, VRB400-510L, VRB500-61L, VRB600-900L, VRB900-1200L của VERTEX sử dụng doa thô đường kính lỗ...
 • Ống nối dài đầu dao doa VERTEX mã VBQ VBQ4-4-45 , VBQ5-5-60 , VBQ6-6-60
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VBQ4-4-45 , VBQ5-5-60 , VBQ6-6-60

  Thông số kỹ thuật – Ống nối dài đầu dao doa VBQ: VBQ2-1-36, VBQ3-1-41, VBQ3-2-37, VBQ4-1-58, VBQ4-2-50, VBQ4-3-50, VBQ5-1-60, VBQ5-2-54, VBQ5-2-74, VBQ5-3-47, VBQ5-3-72, VBQ5-4-42, VBQ5-4-67, VBQ6-1-70, VBQ6-2-63, VBQ6-2-93, VBQ6-3-56, VBQ6-3-96, VBQ6-4-51, VBQ6-4-101, VBQ6-5-41, VBQ6-5-91 của VERTEX sử dụng nối dài các đầu dao doa để doa được lỗ có chiều sâu...
 • Ống nối dài đầu dao doa VERTEX mã VBQ VBQ1-1-30 , VBQ2-2-30 , VBQ3-3-30
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VBQ1-1-30 , VBQ2-2-30 , VBQ3-3-30

  Thông số kỹ thuật – Ống nối dài đầu dao doa VBQ: VBQ2-1-36, VBQ3-1-41, VBQ3-2-37, VBQ4-1-58, VBQ4-2-50, VBQ4-3-50, VBQ5-1-60, VBQ5-2-54, VBQ5-2-74, VBQ5-3-47, VBQ5-3-72, VBQ5-4-42, VBQ5-4-67, VBQ6-1-70, VBQ6-2-63, VBQ6-2-93, VBQ6-3-56, VBQ6-3-96, VBQ6-4-51, VBQ6-4-101, VBQ6-5-41, VBQ6-5-91 của VERTEX sử dụng nối dài các đầu dao doa để doa được lỗ có chiều sâu...
 • Ống nối dài đầu dao doa VERTEX mã VBQ VBQ6-5-41, VBQ6-5-91
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VBQ6-5-41, VBQ6-5-91

  Thông số kỹ thuật – Ống nối dài đầu dao doa VBQ: VBQ2-1-36, VBQ3-1-41, VBQ3-2-37, VBQ4-1-58, VBQ4-2-50, VBQ4-3-50, VBQ5-1-60, VBQ5-2-54, VBQ5-2-74, VBQ5-3-47, VBQ5-3-72, VBQ5-4-42, VBQ5-4-67, VBQ6-1-70, VBQ6-2-63, VBQ6-2-93, VBQ6-3-56, VBQ6-3-96, VBQ6-4-51, VBQ6-4-101, VBQ6-5-41, VBQ6-5-91 của VERTEX sử dụng nối dài các đầu dao doa để doa được lỗ có chiều sâu...
 • Ống nối dài đầu dao doa VERTEX mã VBQ VBQ6-3-56, VBQ6-3-96, VBQ6-4-51, VBQ6-4-101
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VBQ6-3-56, VBQ6-3-96, VBQ6-4-51, VBQ6-4-101

  Thông số kỹ thuật – Ống nối dài đầu dao doa VBQ: VBQ2-1-36, VBQ3-1-41, VBQ3-2-37, VBQ4-1-58, VBQ4-2-50, VBQ4-3-50, VBQ5-1-60, VBQ5-2-54, VBQ5-2-74, VBQ5-3-47, VBQ5-3-72, VBQ5-4-42, VBQ5-4-67, VBQ6-1-70, VBQ6-2-63, VBQ6-2-93, VBQ6-3-56, VBQ6-3-96, VBQ6-4-51, VBQ6-4-101, VBQ6-5-41, VBQ6-5-91 của VERTEX sử dụng nối dài các đầu dao doa để doa được lỗ có chiều sâu...
 • Ống nối dài đầu dao doa VERTEX mã VBQ VBQ5-4-67, VBQ6-1-70, VBQ6-2-63, VBQ6-2-93
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VBQ5-4-67, VBQ6-1-70, VBQ6-2-63, VBQ6-2-93

  Thông số kỹ thuật – Ống nối dài đầu dao doa VBQ: VBQ2-1-36, VBQ3-1-41, VBQ3-2-37, VBQ4-1-58, VBQ4-2-50, VBQ4-3-50, VBQ5-1-60, VBQ5-2-54, VBQ5-2-74, VBQ5-3-47, VBQ5-3-72, VBQ5-4-42, VBQ5-4-67, VBQ6-1-70, VBQ6-2-63, VBQ6-2-93, VBQ6-3-56, VBQ6-3-93, VBQ6-4-51, VBQ6-4-101, VBQ6-5-41, VBQ6-5-91 của VERTEX sử dụng nối dài các đầu dao doa để doa được lỗ có chiều sâu...
 • Ống nối dài đầu dao doa VERTEX mã VBQ VBQ5-2-74, VBQ5-3-47, VBQ5-3-72, VBQ5-4-42
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VBQ5-2-74, VBQ5-3-47, VBQ5-3-72, VBQ5-4-42

  Thông số kỹ thuật – Ống nối dài đầu dao doa VBQ: VBQ2-1-36, VBQ3-1-41, VBQ3-2-37, VBQ4-1-58, VBQ4-2-50, VBQ4-3-50, VBQ5-1-60, VBQ5-2-54, VBQ5-2-74, VBQ5-3-47, VBQ5-3-72, VBQ5-4-42, VBQ5-4-67, VBQ6-1-70, VBQ6-2-63, VBQ6-2-93, VBQ6-3-56, VBQ6-3-93, VBQ6-4-51, VBQ6-4-101, VBQ6-5-41, VBQ6-5-91 của VERTEX sử dụng nối dài các đầu dao doa để doa được lỗ có chiều sâu...
 • Ống nối dài đầu dao doa VERTEX mã VBQ VBQ4-2-50, VBQ4-3-50, VBQ5-1-60, VBQ5-2-54
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VBQ4-2-50, VBQ4-3-50, VBQ5-1-60, VBQ5-2-54

  Thông số kỹ thuật – Ống nối dài đầu dao doa VBQ: VBQ2-1-36, VBQ3-1-41, VBQ3-2-37, VBQ4-1-58, VBQ4-2-50, VBQ4-3-50, VBQ5-1-60, VBQ5-2-54, VBQ5-2-74, VBQ5-3-47, VBQ5-3-72, VBQ5-4-42, VBQ5-4-67, VBQ6-1-70, VBQ6-2-63, VBQ6-2-93, VBQ6-3-56, VBQ6-3-93, VBQ6-4-51, VBQ6-4-101, VBQ6-5-41, VBQ6-5-91 của VERTEX sử dụng nối dài các đầu dao doa để doa được lỗ có chiều sâu...
 • Ống nối dài đầu dao doa VERTEX mã VBQ VBQ2-1-36, VBQ3-1-41, VBQ3-2-37, VBQ4-1-58
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VBQ2-1-36, VBQ3-1-41, VBQ3-2-37, VBQ4-1-58

  Thông số kỹ thuật – Ống nối dài đầu dao doa VBQ: VBQ2-1-36, VBQ3-1-41, VBQ3-2-37, VBQ4-1-58, VBQ4-2-50, VBQ4-3-50, VBQ5-1-60, VBQ5-2-54, VBQ5-2-74, VBQ5-3-47, VBQ5-3-72, VBQ5-4-42, VBQ5-4-67, VBQ6-1-70, VBQ6-2-63, VBQ6-2-93, VBQ6-3-56, VBQ6-3-93, VBQ6-4-51, VBQ6-4-101, VBQ6-5-41, VBQ6-5-91 của VERTEX sử dụng nối dài các đầu dao doa để doa được lỗ có chiều sâu...
 • Đầu dao doa thô ghép mảnh VERTEX VRB300-400C, VRB300-400T, VRB300-400S
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VRB300-400C, VRB300-400T, VRB300-400S

  Thông số kỹ thuật – Đầu dao doa thô ghép mảnh từ f25 ~ f350: VRB25-33C, VRB32-42C, VRB32-42T, VRB40-55C, VRB40-55T, VRB40-55S, VRB52-70C, VRB52-70T, VRB52-70S, VRB68-92C, VRB68-92T, VRB68-92S, VRB90-122C, VRB90-122T, VRB90-122S, VRB120-164C, VRB120-164T, VRB120-164S, VRB160-204C, VRB160-204T, VRB160-204S, VRB200-300C, VRB200-300T, VRB200-300S, VRB300-400C, VRB300-400T, VRB300-400S của VERTEX sử dụng doa thô đường kính lỗ...
 • Đầu dao doa thô ghép mảnh VERTEX VRB160-204S, VRB200-300C, VRB200-300T, VRB200-300S
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VRB160-204S, VRB200-300C, VRB200-300T, VRB200-300S

  Thông số kỹ thuật – Đầu dao doa thô ghép mảnh từ f25 ~ f350: VRB25-33C, VRB32-42C, VRB32-42T, VRB40-55C, VRB40-55T, VRB40-55S, VRB52-70C, VRB52-70T, VRB52-70S, VRB68-92C, VRB68-92T, VRB68-92S, VRB90-122C, VRB90-122T, VRB90-122S, VRB120-164C, VRB120-164T, VRB120-164S, VRB160-204C, VRB160-204T, VRB160-204S, VRB200-300C, VRB200-300T, VRB200-300S, VRB300-400C, VRB300-400T, VRB300-400S của VERTEX sử dụng doa thô đường kính lỗ...
 • Đầu dao doa thô ghép mảnh VERTEX VRB120-164T, VRB120-164S, VRB160-204C, VRB160-204T
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VRB120-164T, VRB120-164S, VRB160-204C, VRB160-204T

  Thông số kỹ thuật – Đầu dao doa thô ghép mảnh từ f25 ~ f350: VRB25-33C, VRB32-42C, VRB32-42T, VRB40-55C, VRB40-55T, VRB40-55S, VRB52-70C, VRB52-70T, VRB52-70S, VRB68-92C, VRB68-92T, VRB68-92S, VRB90-122C, VRB90-122T, VRB90-122S, VRB120-164C, VRB120-164T, VRB120-164S, VRB160-204C, VRB160-204T, VRB160-204S, VRB200-300C, VRB200-300T, VRB200-300S, VRB300-400C, VRB300-400T, VRB300-400S của VERTEX sử dụng doa thô đường kính lỗ...
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll