Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Hỗ trợ kỹ thuật : 0989 563 455

 • Skype:

  Hỗ trợ khách hàng 1 : 093 118 3678

 • Skype:

  Hỗ trợ khách hàng 2 : 0988 990930

Fanpage

Phụ kiện máy Phay

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-16-SK40, INT-16-SK50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-SK40, INT-16-SK50

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-16-SK40, INT-16-SK50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-SK40, INT-16-SK50

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-16-SK40, INT-16-SK50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-SK40, INT-16-SK50

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-16-NT50, INT-16-BT40, INT-16-BT50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-NT50, INT-16-BT40, INT-16-BT50

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-16-JC-25, INT-16-JC-32, INT-16-NT40
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-JC-25, INT-16-JC-32, INT-16-NT40

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-16-MT3, INT-16-MT4, INT-16-JC-20
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-MT3, INT-16-MT4, INT-16-JC-20

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-13-SK40, INT-13-SK50, INT-16-R8
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-SK40, INT-13-SK50, INT-16-R8

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-13-NT40, INT-13-NT50, INT-13-BT30
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-NT40, INT-13-NT50, INT-13-BT30

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-13-BT40, INT-13-BT50, INT-13-SK30
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-BT40, INT-13-BT50, INT-13-SK30

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-13-NT40, INT-13-NT50, INT-13-BT30
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-NT40, INT-13-NT50, INT-13-BT30

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-13-JC-20, INT-13-JC-25, INT-13-JC-32, INT-13-NT30
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-JC-20, INT-13-JC-25, INT-13-JC-32,INT-13-30

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-13-R8, INT-13-MT2, INT-13-MT3, INT-13-MT4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-R8, INT-13-MT2, INT-13-MT3, INT-13-MT4

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-8-NT30, INT-8-NT40, INT-8-SK30, INT-8-SK40
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-8-NT30, INT-8-NT40, INT-8-SK30, INT-8-SK40

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-8-MT-2, INT-8-JC-20, INT-8-BT30, INT-8-BT40
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-8-MT-2, INT-8-JC-20, INT-8-BT30, INT-8-BT40

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-8 , INT-10 , INT-13 , INT-16
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-8 , INT-10 , INT-13 , INT-16

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN TỐC ĐỘ CAO VERTEX SK40-VRL16, NT40-VRL13, NT40-VRL16
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: SK40-VRL16, NT40-VRL13, NT40-VRL16

  Thông số kỹ thuật – Bầu kẹp mũi khoan tốc độ cao BT40-VRL13, BT40-VRL16, SK40-VRL13, SK40-VRL16, NT40-VRL13, NT40-VRL16 của VERTEX sử dụng để kẹp mũi khoan khi khoan ở tốc độ cao. – Bầu kẹp mũi khoan tốc độ cao dùng cho các máy có kiểu côn trục chính là BT40, SK40,...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN TỐC ĐỘ CAO VERTEX BT40-VRL13 , BT40-VRL16 , SK40-VRL13
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: BT40-VRL13 , BT40-VRL16 , SK40-VRL13

  Thông số kỹ thuật – Bầu kẹp mũi khoan tốc độ cao BT40-VRL13, BT40-VRL16, SK40-VRL13, SK40-VRL16, NT40-VRL13, NT40-VRL16 của VERTEX sử dụng để kẹp mũi khoan khi khoan ở tốc độ cao. – Bầu kẹp mũi khoan tốc độ cao dùng cho các máy có kiểu côn trục chính là BT40, SK40,...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN LOẠI INT VERTEX INT-16-CAT50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-CAT50

  Thông số kỹ thuật – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi bầu kẹp đã được lắp với nhau nên sai số do lắp 2 bộ phận này là nhỏ nhất. – Đầu kẹp mũi khoan khó rơi ra...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN LOẠI INT VERTEX INT-13-CAT40 , INT-16-CAT40 , INT-13-CAT50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-CAT40 , INT-16-CAT40 , INT-13-CAT50

  Thông số kỹ thuật – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi bầu kẹp đã được lắp với nhau nên sai số do lắp 2 bộ phận này là nhỏ nhất. – Đầu kẹp mũi khoan khó rơi ra...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN LOẠI INT VERTEX INT-8-CAT30 , INT-13-CAT30 , INT-8-CAT40
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-8-CAT30 , INT-13-CAT30 , INT-8-CAT40

  Thông số kỹ thuật – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi bầu kẹp đã được lắp với nhau nên sai số do lắp 2 bộ phận này là nhỏ nhất. – Đầu kẹp mũi khoan khó rơi ra...
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll