Hỗ trợ trực tuyến

 

Nikken

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Đầu kẹp dao nhiệt NIKKEN NBT50-MMSF-B, Holder NIKKEN NBT50-MMSF-B, HIGH RIGIDITY TYPE HYBRID SHRINK-FIT HOLDER NBT50-MMSF-B
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NBT50-MMSF-B

  TAPER CodeNo. φD φD1 φD2 φD3 φD4 φD5   L L1 L2 L3 L4 L5 L6 Weight(kg)     NBT50 NBT50-MMSF10R-133B   10   22 26.2         32         50         -     3˚ 133 42 50 95         -     31   65 4.5 -163B 29.4 163 72 80 125 4.6 -193B 32 193 95.4 110 155 4.8 -MMSF12R-133B   12   26 30.2 133 42 50 95   80 4.5 -163B     32 163 57.3 80 125 4.7 -193B 193 110 155 4.9 -MMSF16R-133B   16   32   - 133 50 50 95   33   50 4.6 -163B 163 80 80 125 4.7 -193B 193 110 110 155 4.9 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kẹp dao nhiệt NIKKEN NBT40-MMSF-B, Holder NIKKEN NBT40-MMSF-B, HIGH RIGIDITY TYPE HYBRID SHRINK-FIT HOLDER NBT40-MMSF-B
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NBT40-MMSF-B

  TAPER CodeNo. φD φD1 φD2 φD3 φD4 φD5   L L1 L2 L3 L4 L5 L6 Weight(kg)     NBT40 NBT40-MMSF10R-133B   10   22 26.2         32         50         -     3˚ 133 42 50 106         -     31   65 2.0 -163B 29.4 163 72 80 136 2.1 -193B 32 193 95.4 110 166 2.3 -MMSF12R-133B   12   26 30.2 133 42 50 106   80 2.0 -163B     32 163 57.3 80 136 2.2 -193B 193 110 166 2.4 -MMSF16R-133B   16   32   - 133 50 50 106   33   50 2.1 -163B 163 80 80 136 2.2 -193B 193 110 110 166 2.4 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kẹp dao nhiệt NIKKEN NBT40-MMSF-B, Holder NIKKEN NBT40-MMSF-B, MASAMUNE SHRINK FIT HOLDER NBT40-MMSF-B
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NBT40-MMSF-B

  TAPER CodeNo. φD φD1 φD2 φD3 φD4 φD5   L L1 L2 L3 L4 L5 L6 Weight(kg)       NBT40 NBT40-MMSF3S-128B 3 6 10.2             27             45             -             3˚     128     42     50     101             - 10   -     1.7 -MMSF4S-128B 4 7 11.2 13 -MMSF6S-128B 6 9 13.2 19 -MMSF8S-128B 8 13 17.2 25 -MMSF10S-128B   10   16 20.2       31   65 -158B 23.4 158 72 80 131 1.8 -188B 27 188 105 110 161 1.9 -MMSF12S-128B   12   19 23.2 128 42 50 101       50 1.7 -158B     27 158 76.4 80 131 1.8 -188B 188 110 161 1.9 -MMSF16S-128B   16   24 128   28.7 50 101   33 1.8 -158B 158 80 131 1.9 -188B 188 110 161 2.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kẹp dao nhiệt NIKKEN NBT50-MMSF-B, Holder NIKKEN NBT50-MMSF-B, STANDARD TYPE HYBRID SHRINK-FIT HOLDER NBT50-MMSF-B
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NBT50-MMSF-B

  TAPER CodeNo. φD φD1 φD2 φD3 φD4 φD5   L L1 L2 L3 L4 L5 L6 Weight(kg)       NBT50 NBT50-MMSF3S-128B 3 6 10.2             27             45             -             3˚     128     42     50     90             - 10   -     4,2 -MMSF4S-128B 4 7 11.2 13 -MMSF6S-128B 6 9 13.2 19 -MMSF8S-128B 8 13 17.2 25 -MMSF10S-128B   10   16 20.2     31   65 -158B 23.4 158 72 80 120 4.3 -188B 27 188 105 110 150 4.4 -MMSF12S-128B   12   19 23.2 128 42 50 90     50 4.2 -158B     27 158 76.4 80 120 4.3 -188B 188 110 150 4.4 -MMSF16S-128B   16   24 128   28.7 50 90   33 4.3 -158B 158 80 120 4.4 -188B 188 110 150 4.5   Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kẹp dao nhiệt NIKKEN NBT50-MDMS-R, Holder NIKKEN NBT50-MDMS-R, MASAMUNE SHRINK FIT HOLDER NBT50-MDMS-R
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NBT50-MDMS-R

  TAPER CodeNo. φD φC φC1 φC2 L M H No.50 NBT50-MDMS6R-105, -130 6 12 16.2,18.8   54   105,130   42,67 19 (NIT50)-MDMS8R-105,-130 8 18 22.2,24.8 25 -MDMS10R-105,-130 10 22 26.2,28.8 31 -MDMS12R-105,-130 12 26 30.2,32.8 31 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kẹp dao nhiệt NIKKEN NBT40-MDMS-R, Holder NIKKEN NBT40-MDMS-R, MASAMUNE SHRINK FIT HOLDER NBT40-MDMS-R
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NBT40-MDMS-R

  TAPER CodeNo. φD φC φC1 φC2 L M H   No.40 NBT40-MDMS4R-  90 4 10 14.2   54 90 42 13 (NIT40) -MDMS6R-90,-115 6 12 16.2,18.8   90,115   42,67 19 -MDMS8R-  90, -115 8 18 22.2,24.8 25 -MDMS10R-90, -115 10 22 26.2,28.8 31 -MDMS12R-90, -115 12 26 30.2,32.8 31 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kẹp dao nhiệt NIKKEN NBT30-MDMS-R, Holder NIKKEN NBT30-MDMS-R, MASAMUNE SHRINK FIT HOLDER NBT30-MDMS-R
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NBT30-MDMS-R

  TAPER CodeNo. φD φC φC1 φC2 L M H No.30 NBT30-MDMS4R-  80, -105 4 10 14.2,16.8   41   80,105   42,67 13 -MDMS6R-  80, -105 6 12 16.2,18.8 19 -MDMS8R-  80, -105 8 18 22.2,24.8 25 -MDMS10R-80, -105 10 22 26.2,28.8 31 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kẹp dao nhiệt NIKKEN NBT50-MDMS-S, Holder NIKKEN NBT50-MDMS-S, MASAMUNE SHRINK FIT HOLDER NBT50-MDMS-S
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NBT50-MDMS-S

  TAPER CodeNo. φD φC φC1 φC2 L M H   No.50 NBT50-MDMS3S-130 3 6 12.8     54 130 67 10 (NIT50)-MDMS4S-105,-130 4 7 11.2,13.8   105,130   42,67 13 -MDMS6S-105, -130 6 9 13.2,15.8 19 -MDMS8S-105, -130 8 13 17.2,19.8 25 -MDMS10S-105,-130 10 16 20.2,22.8 31 -MDMS12S-105,-130 12 19 23.2,25.8 31 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kẹp dao nhiệt NIKKEN NBT30-MDMS-S, Holder NIKKEN NBT30-MDMS-S, MASAMUNE SHRINK FIT HOLDER NBT30-MDMS-S
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NBT30-MDMS-S

  TAPER CodeNo. φD φC φC1 φC2 L M H   No.30 NBT30-MDMS3S-  80, -105 3 6 10.2,12.8   41   80,105   42,67 10 -MDMS4S-  80, -105 4 7 11.2,13.8 13 -MDMS6S-  80, -105 6 9 13.2,15.8 19 -MDMS8S-  80, -105 8 13 17.2,19.8 25 -MDMS10S-80 10 16 20.2 80 42 31 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kẹp dao nhiệt NIKKEN NBT40-MDMS-S, Holder NIKKEN NBT40-MDMS-S, MASAMUNE SHRINK FIT HOLDER NBT40-MDMS-S
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NBT40-MDMS-S

  TAPER CodeNo. φD φC φC1 φC2 L M H   No.40 NBT40-MDMS3S-  90, -115 3 6 10.2,12.8     54     90,115     42,67 10 (NIT40)-MDMS4S-90,-115 4 7 11.2,13.8 13 -MDMS6S-  90, -115 6 9 13.2,15.8 19 -MDMS8S-  90, -115 8 13 17.2,19.8 25 -MDMS10S-90, -115 10 16 20.2,22.8 31 -MDMS12S-90, -115 12 19 23.2,25.8 31 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kiểm tra trục Z NIKKEN BT40-BOA, Holder NIKKEN BT40-BOA, BORING BAR for SQUARE & CYLINDRICAL BORING TOOL BT40-BOA
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: BT40-BOA

  TAPER CodeNo. BoringRange BoringDepth Dimension BTNo.-MinD        -L D M W C C1 Weight(kg) Fig No.40 BT40-BOA25-135 25~31 107 8 20 22 1.3         Fig.3 (IT40)-BOA30-165 30~35 137 24 26 1.5 -BOA34-165 34~42 137 10 28 30 1.7 -BOA40-180 40~46 152 32 35 2.3 -BOA44-210 44~54 182 12 36 39 2.4 -BOA52-180,225 52~60 152,197 42 46 2.5,3.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kiểm tra trục Z NIKKEN BT50-BOA, Holder NIKKEN BT50-BOA, BORING BAR for SQUARE & CYLINDRICAL BORING TOOL BT50-BOA
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: BT50-BOA

  TAPER CodeNo. BoringRange BoringDepth Dimension BTNo.-MinD        -L D M W C C1 Weight(kg) Fig No.50 BT50-BOA25-135 25~31 97 8 20 22 4.2 Fig.3 (IT50)-BOA30-165 30~35 127 24 26 4.4 -BOA34-180 34~42 142 10 28 30 4.7 -BOA40-210 40~46 172 32 35 5.0 -BOA44-210 44~54 172 12 36 39 5.1 -BOA52-180,240 52~60 142,202 42 46 5.1,6.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kiểm tra trục Z NIKKEN BT50-BSB, Holder NIKKEN BT50-BSB, BORING BAR for SQUARE & CYLINDRICAL BORING TOOL BT50-BSB
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: BT50-BSB

  TAPER CodeNo. BoringRange BoringDepth Dimension BTNo.-MinD        -L D M W C C1 Weight(kg) Fig   No.50 BT50-BSB   25-135 25~50 95 8 20 22 4.1 Fig.2 (IT50)-BSB38-180 38~70 140 10 30 32 4.8 -BSB   50-180,240 50~90 140,200 13 40 44 5.5,5.7 -BSB   62-195,270 62~115 155,230 16 50 56 6.4,7.9 -BSB   72-195,285 72~138 155,245 19 60 66 7.3,9.6 -BSB   90-210,300 90~150 170,260 75 80 9.6,12.6 -BSB105-195,285 105~190 155,245 25 90 94 11.0,15.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kiểm tra trục Z NIKKEN BT40-BSB, Holder NIKKEN BT40-BSB, BORING BAR for SQUARE & CYLINDRICAL BORING TOOL BT40-BSB
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: BT40-BSB

  TAPER CodeNo. BoringRange BoringDepth Dimension BTNo.-MinD        -L D M W C C1 Weight(kg) Fig   No.40 BT40-BSB   25-135 25~50 108 8 20 22 1.3           Fig.2 (IT40)-BSB38-180 38~70 153 10 30 33 1.9 -BSB   50-180,225 50~90 153,198 13 40 44 2.6,3.1 -BSB   62-180,225 62~115 153,198 16 50 56 3.4,4.1 -BSB   72-180,225 72~138 153,198 19 60 63 4.7,5.6 -BSB   90-180,225 90~150 180,225 75 5.7,6.6 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kiểm tra trục Z NIKKEN BT40-BSA, Holder NIKKEN BT40-BSA, BORING BAR for SQUARE & CYLINDRICAL BORING TOOL BT40-BSA
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: BT40-BSA

  TAPER CodeNo. BoringRange BoringDepth Dimension BTNo.-MinD        -L D M W C C1 Weight(kg) Fig   No.40 BT40-BSA   25-135 25~38 108 8 20 22 1.3               Fig.1 (IT40)-BSA30-165 30~42 138 24 26 1.5 -BSA38-180 38~52 153 10 30 33 1.8 -BSA42-210 42~56 183 34 37 2.3 -BSA   50-180,225 50~65 153,198 13 40 44 2.4,2.9 -BSA   62-180,240 62~90 153,218 16 50 56 3.2,4.2 -BSA   72-180,240 72~110 153,213 19 60 63 4.4,5.7 -BSA90-180 90~125 180 75 5.4 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đầu kiểm tra trục Z NIKKEN BT50-BSA, Holder NIKKEN BT50-BSA, BORING BAR for SQUARE & CYLINDRICAL BORING TOOL BT50-BSA
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: BT50-BSA

  TAPER CodeNo. BoringRange BoringDepth Dimension BTNo.-MinD        -L D M W C C1 Weight(kg) Fig No.50 BT50-BSA   25-135 25~38 95 8 20 22 4.4 Fig.1 (IT50)-BSA30-165 30~42 125 24 26 4.6 -BSA38-180 38~52 140 10 30 33 4.8 -BSA42-210 42~56 170 34 37 5.0 -BSA   50-180,240 50~65 140,200 13 40 44 5.4,5.7 -BSA   62-195,270 62~90 155,230 16 50 56 6.1,7.5 -BSA   72-195,285 72~110 155,245 19 60 66 6.9,9.3 -BSA   90-210,300 90~125 170,260 75 80 9.2,12.3 -BSA105-195,285 105~160 157,247 25 90 90 10.5,15.0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.  
 • Đuôi rút, đuôi chuột NIKKEN PS, Holder NIKKEN PS, PULL STUD PS
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: PS

  Pull Stud No. D d d1 d2 L ℓ G θ゜ Type Remarks PS- 1 15 23 17 10 60 35 M16 45゜ BT40 MAS-1 Standard Type MAS P40T-1 -2 60゜ BT40 MAS-2 Standard Type MAS P40T-2 -3 19 31 21 14 70 40 M20 45゜ BT45 MAS-1 Standard Type MAS P45T-1 -4 60゜ BT45 MAS-2 Standard Type MAS P45T-2 -5 23 38 25 17 85 45 M24 45゜ BT50 MAS-1 Standard Type MAS P50T-1 -6 60゜ BT50 MAS-2 Standard Type MAS P50T-2 -16 11 16.5   7 43 23   45゜ BT30 MAS-1 Standard Type MAS P30T-1 -17 12.5 M12 60゜ BT30 MAS-2 Standard Type MAS P30T-2 -18 13 20   8.5 48 28   45゜ BT35 MAS-1 Standard Type MAS P35T-1 -19     60゜ BT35 MAS-2 Standard Type MAS P35T-2 -5F         85 45   45゜ BT50 MAS-1 PS-5 Top face ground -6F 23 38 25 17 M24 60゜ BT50 MAS-2 PS-6 Top...
 • Đầu taro nhún NIKKEN LCH,Holder NIKKEN LCH, ZERO-ZERO HOLDER FOR TURNING MACHINE LCH
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: LCH

  Code.No. D d L ℓ1 H C c1 GNo. (Option) Nut (Standard) SK Collet Spanner (Option) LCH32-SZF10S-52   1.75~10 32   52.1       68   50       66   35   SKG-18-SZF10S SKN-10SB SK10SK10-P   SKL-10S-P LCH40-SZF10S-52 40 LCH32-SZF10S-52-A 32 SKN-10SB-11L SK10-ASK10-AC LCH40-SZF10S-52-A 40 LCH32-SZF16S-55   2.75~16 32   54.3   70   45   SKG-18L SKN-16SB SK16SK16-P   SKL-16S-P LCH40-SZF16S-55 40 LCH32-SZF16S-55-A 32 SKN-16SB-9L SK16-ASK16-AC LCH40-SZF16S-55-A 40 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Đầu doa lỗ NIKKEN HSK63A-RAC, Holder NIKKEN HSK63A-RAC, BALANCE-CUT BORING ARBOR HSK63A-RAC
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK63A-RAC

      TAPER     CodeNo.   BoringRangeD   BoringDepthM     C     C1   ShankCodeNo.   SpacerCodeNo.       Weight(kg)     Fig HeadCodeNo. TipNo.     HSK63A HSK63A-RAC43-150   43~55 97   40     50 HSK63A-Q20-80 ̶   20-RAC43-70         CN08-C 2.4 1 -180 130 -Q20-110 2.6 -210 157 -Q20-80 SP20-20-60 2.9 2 -RAC53-165   53~70 135   53 -Q26-95 ̶   26-RAC53-70 2.2 1 -210 180 -Q26-140 3.0 -225 195 -Q26-95 SP26-26-60 2.9 2 -RAC70-180   70~100 180   64   52.4 -Q34-95 ̶   34-RAC70-85 4.5   3 -195 195 -Q34-110 4.9 -240 240 -Q34-95 SP34-34-60 5.9 -RAC100-195 100~130 195 83 -Q42-95 ̶ 42-RAC100-100 6.5 Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Hotline/Zalo: 0931183678-0988990930
 • Đầu doa lỗ NIKKEN HSK100A-RAC, Holder NIKKEN HSK100A-RAC, BALANCE-CUT BORING ARBOR HSK100A-RAC
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: HSK100A-RAC

      TAPER     CodeNo.   BoringRangeD   BoringDepthM     C     C1   ShankCodeNo.   SpacerCodeNo.     Weight(kg)     Fig HeadCodeNo. TipNo.       HSK100A HSK100A-RAC43-180   43~55 97     40     60 HSK100A-Q20-110 ̶   20-RAC43-70             CN08-C 4.9 1 -195 130 -Q20-125 5.0 225 142 -Q20-110 SP20-20-45 5.3 2 -240 157 -Q20-110 SP20-20-60 5.4 -RAC53-210   53~70 117   53   65 -Q26-140 ̶   26-RAC53-70 6.1 1 -240 182 -Q26-170N 6.2 -270 177 -Q26-140 SP26-26-60 6.8 2 -RAC70-255   70~100 202   64   80 -Q34-170 ̶   34-RAC70-85 8.7 1 -285 232 -Q34-200 9.1 -315 262 -Q34-170 SP34-34-60 10.1 2 -RAC100-225   100~130 225   83   83 -Q42-125 ̶   42-RAC100-100 11.7 1 -290 290 -Q42-190 11.7 -315 315 -Q42-125 SP42-42-90 15.1 2 Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất Hotline/Zalo: 0931183678-0988990930
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll