Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Hỗ trợ kỹ thuật : 0989 563 455

 • Skype:

  Hỗ trợ khách hàng 1 : 093 118 3678

 • Skype:

  Hỗ trợ khách hàng 2 : 0988 990930

Fanpage

DỤNG CỤ VERTEX

Chúng tôi là đại lý phân phối các sản phẩm của VERTEX. Dụng cụ đạt chuẩn chính xác phụ chợ cho ngành cơ khí gia công. Với giá cả đi kèm với chất lượng. Luôn luôn hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng

Vertex

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-16-SK40, INT-16-SK50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-SK40, INT-16-SK50

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-16-SK40, INT-16-SK50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-SK40, INT-16-SK50

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-16-SK40, INT-16-SK50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-SK40, INT-16-SK50

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-16-NT50, INT-16-BT40, INT-16-BT50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-NT50, INT-16-BT40, INT-16-BT50

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-16-JC-25, INT-16-JC-32, INT-16-NT40
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-JC-25, INT-16-JC-32, INT-16-NT40

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-16-MT3, INT-16-MT4, INT-16-JC-20
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-MT3, INT-16-MT4, INT-16-JC-20

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-13-SK40, INT-13-SK50, INT-16-R8
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-SK40, INT-13-SK50, INT-16-R8

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-13-NT40, INT-13-NT50, INT-13-BT30
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-NT40, INT-13-NT50, INT-13-BT30

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-13-BT40, INT-13-BT50, INT-13-SK30
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-BT40, INT-13-BT50, INT-13-SK30

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-13-NT40, INT-13-NT50, INT-13-BT30
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-NT40, INT-13-NT50, INT-13-BT30

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-13-JC-20, INT-13-JC-25, INT-13-JC-32, INT-13-NT30
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-JC-20, INT-13-JC-25, INT-13-JC-32,INT-13-30

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-13-R8, INT-13-MT2, INT-13-MT3, INT-13-MT4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-R8, INT-13-MT2, INT-13-MT3, INT-13-MT4

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-8-NT30, INT-8-NT40, INT-8-SK30, INT-8-SK40
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-8-NT30, INT-8-NT40, INT-8-SK30, INT-8-SK40

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-8-MT-2, INT-8-JC-20, INT-8-BT30, INT-8-BT40
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-8-MT-2, INT-8-JC-20, INT-8-BT30, INT-8-BT40

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN ĐẦY ĐỦ VERTEX INT-8 , INT-10 , INT-13 , INT-16
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-8 , INT-10 , INT-13 , INT-16

  Thông số kỹ thuật – Có đầy đủ các kiểu chuôi côn để phù hợp cho từng máy gia công:INT – Kích thước kiểu côn bạn có thể tham khảo tại đây. – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN TỐC ĐỘ CAO VERTEX SK40-VRL16, NT40-VRL13, NT40-VRL16
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: SK40-VRL16, NT40-VRL13, NT40-VRL16

  Thông số kỹ thuật – Bầu kẹp mũi khoan tốc độ cao BT40-VRL13, BT40-VRL16, SK40-VRL13, SK40-VRL16, NT40-VRL13, NT40-VRL16 của VERTEX sử dụng để kẹp mũi khoan khi khoan ở tốc độ cao. – Bầu kẹp mũi khoan tốc độ cao dùng cho các máy có kiểu côn trục chính là BT40, SK40,...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN TỐC ĐỘ CAO VERTEX BT40-VRL13 , BT40-VRL16 , SK40-VRL13
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: BT40-VRL13 , BT40-VRL16 , SK40-VRL13

  Thông số kỹ thuật – Bầu kẹp mũi khoan tốc độ cao BT40-VRL13, BT40-VRL16, SK40-VRL13, SK40-VRL16, NT40-VRL13, NT40-VRL16 của VERTEX sử dụng để kẹp mũi khoan khi khoan ở tốc độ cao. – Bầu kẹp mũi khoan tốc độ cao dùng cho các máy có kiểu côn trục chính là BT40, SK40,...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN LOẠI INT VERTEX INT-16-CAT50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-16-CAT50

  Thông số kỹ thuật – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi bầu kẹp đã được lắp với nhau nên sai số do lắp 2 bộ phận này là nhỏ nhất. – Đầu kẹp mũi khoan khó rơi ra...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN LOẠI INT VERTEX INT-13-CAT40 , INT-16-CAT40 , INT-13-CAT50
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-13-CAT40 , INT-16-CAT40 , INT-13-CAT50

  Thông số kỹ thuật – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi bầu kẹp đã được lắp với nhau nên sai số do lắp 2 bộ phận này là nhỏ nhất. – Đầu kẹp mũi khoan khó rơi ra...
 • BẦU KẸP MŨI KHOAN LOẠI INT VERTEX INT-8-CAT30 , INT-13-CAT30 , INT-8-CAT40
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INT-8-CAT30 , INT-13-CAT30 , INT-8-CAT40

  Thông số kỹ thuật – Mọi bộ phận đều được sử lý nhiệt, mài nhẵn đạt độ bóng cao. – Đầu kẹp mũi khoan và chuôi bầu kẹp đã được lắp với nhau nên sai số do lắp 2 bộ phận này là nhỏ nhất. – Đầu kẹp mũi khoan khó rơi ra...
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll