Bảng tra mũi khoan cho taro hệ mét, Bảng tra mũi khoan, Bảng tra taro hệ mét

Bảng tra mũi khoan cho taro hệ mét, Bảng tra mũi khoan, Bảng tra taro hệ mét

Mũi taro hệ mét được sử dụng phổ biến tại Châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Và hệ mét cũng là hệ thống đo lường được công nhận trên thế giới nên những sản phẩm gia công cơ khí ở Việt Nam thường sử dụng bảng tra mũi khoan cho taro hệ mét để có thể sử dụng dễ dàng, thuận tiện hơn trong gia công,

Việc lựa chọn mũi khoan trước khi taro là điều cần thiết, và các bạn có thể tham khảo bảng tra mũi khoan cho taro hệ mét mà nhà sản xuất đã nghiên cứu, công bố để các bạn có thể sử dụng một cách hợp lý nhất.

BẢNG TRA MŨI KHOAN CHO TARO HỆ MÉT
Mũi Taro
Mũi Khoan
(mm)
D1 (mm)  
Mũi Taro
Mũi Khoan
(mm)
D1 (mm)
Max. Min.   Max. Min.
M2x0.4 1.60 1.679 1.567   M22x2.5 19.50 19.744 19.294
M2x0.25 1.75 [1.785] [1.729]   M22x2.0 20.00 20.210 19.835
M2.2x0.45 1.75 1.838 1.713   M22x1.5 20.50 20.673 20.376
M2.2x0.25 1.95 [1.985] [1.929]   M22x1.0 21.00 21.153 20.917
M2.2x0.4 1.90 1.979 1.867   M24x3.0 21.00 21.252 20.752
M2.3x0.25 2.050 2.061 2.001   M24x2.0 22.00 22.210 21.835
M2.5x0.45 2.10 2.138 5.013   M24x1.5 22.50 22.676 22.376
M2.5x0.35 2.20 2.221 2.121   M24x1.0 23.00 23.153 22.917
M2.6x0.45 2.20 2.238 2.113   M25x2.0 23.00 23.210 22.835
M2.6x0.35 2.20 2.246 2.186   M25x1.5 23.50 23.676 23.376
M3x0.5 2.50 2.599 2.459   M25x1.0 24.00 24.153 23.917
M3x0.35 2.70 2.721 2.621   M26x1.5 24.50 24.676 24.376
M3.5x0.6 2.90 3.010 2.850   M27x3.0 24.00 24.252 23.752
M3.5x0.35 3.20 3.221 3.121   M27x2.0 25.00 25.210 24.835
M4x0.7 3.30 3.422 3.242   M27x1.5 25.50 25.676 25.376
M4x0.5 3.50 3.599 3.459   M27x1.0 26.00 26.153 25.917
M4.5x0.75 3.80 3.878 3.688   M28x2.0 26.00 26.210 25.835
M4.5x0.5 4.00 4.099 3.959   M28x1.5 26.50 26.676 26.376
M5x0.8 4.20 4.334 4.134   M28x1.0 27.00 27.153 26.917
M5x0.5 4.50 4.599 4.459   M30x3.5 26.50 26.771 26.211
M6x1.0 5.00 5.153 4.917   M30x3.0 27.00 27.252 26.752
M6x0.75 5.30 5.378 5.188   M30x2.0 28.00 28.210 27.835
M6x0.5 5.50 5.550 5.40   M30x1.5 28.50 28.676 28.376
M7x1.0 6.00 6.153 5.917   M30x1.0 29.00 29.153 28.917
M7x0.75 6.30 6.378 6.188   M32x2.0 30.00 30.210 29.835
M7x0.5 6.50 6.550 6.400   M32x1.5 30.50 30.676 30.376
M8x1.25 6.80 6.912 6.647   M33x3.5 29.50 29.771 29.211
M8x1.0 7.00 7.153 6.917   M33x3.0 30.00 30.252 29.752
M8x0.75 7.30 7.378 7.188   M33x2.0 31.00 31.210 30.835
M8x0.5 7.50 7.520 7.400   M33x1.5 31.50 31.676 31.376
M9x1.25 7.80 7.912 7.647   M35x1.5 33.50 33.676 33.376
M9x1.0 8.00 8.153 7.917   M36x4.0 32.00 32.270 31.670
M9x0.75 8.30 8.378 8.188   M36x3.0 33.00 33.252 32.752
M10x1.5 8.50 8.676 8.376   M36x2.0 34.00 34.210 33.835
M10x1.25 8.80 8.912 8.647   M36x1.5 34.50 34.676 34.376
M10x1.0 9.00 9.153 8.917   M38x1.5 36.50 36.676 36.376
M10x0.75 9.30 9.378 9.188   M39x4.0 35.00 35.270 34.670
M10x0.5 9.50 9.520 9.40   M39x3.0 36.00 36.252 35.752
M11x1.5 9.50 9.676 9.376   M39x2.0 37.00 37.210 36.835
M11x1.0 10.00 10.153 9.917   M39x1.5 37.50 37.676 37.376
M11x0.75 10.30 10.378 10.188   M40x3.0 37.00 37.252 36.752
M12x1.75 10.30 10.441 10.106   M40x2.0 38.00 38.210 37.835
M12x1.5 10.50 10.676 10.376   M40x1.5 38.50 38.676 38.376
M12x1.25 10.80 10.912 10.647   M42x4.5 37.50 37.799 37.129
M12x1.0 11.00 11.153 10.917   M42x4.0 38.00 38.270 37.670
M12x0.5 11.50 11.52 11.40   M42x3.0 39.00 39.252 38.752
M14x2.0 12.00 12.210 11.835   M42x2.0 40.00 40.210 39.835
M14x1.5 12.50 12.676 12.376   M42x1.5 40.50 40.676 40.376
M14x1.0 13.00 13.153 12.917   M45x4.5 40.50 40.799 40.129
M15x1.5 13.50 13.673 13.376   M45x4.0 41.00 41.270 40.670
M15x1.0 14.00 14.153 13.917   M45x3.0 42.00 42.252 41.752
M16x2.0 14.00 14.210 13.835   M45x2.0 43.00 43.210 72.835
M16x1.5 14.50 14.676 14.376   M45x1.5 43.50 43.676 73.376
M16x1.0 15.00 15.153 14.917   M48x5.0 43.00 43.297 42.587
M17x1.5 15.50 15.676 15.376   M48x4.0 44.00 44.270 43.670
M17x1.0 16.00 16.153 15.917   M48x3.0 45.00 45.252 44.752
M18x2.5 15.50 15.744 15.294   M48x2.0 46.00 46.210 45.835
M18x2.0 16.00 16.210 15.835   M48x1.5 46.50 46.676 46.376
M18x1.5 16.50 16.676 16.376   M50x3.0 47.00 47.252 46.752
M18x1.0 17.00 17.153 16.917   M50x2.0 48.00 48.210 47.835
M20x2.5 17.50 17.744 17.294   M50x1.5 48.50 48.676 48.376
M20x2.0 18.00 18.210 17.835          
M20x1.5 18.50 18.676 18.376          
M20x1.0 19.00 19.153 18.917          

Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất

Hotline: 0931183678-0988990930

Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll