Hỗ trợ trực tuyến

Dao phay hợp kim YG SEME36, Dao phay thép YG SEME36

Dao phay hợp kim YG SEME36, Dao phay thép YG SEME36

0 Lượt mua | 3275 Lượt xem

Mã sản phẩm: SEME36

Giá bán: Liên hệ

Nước sản xuất: Korea

Tùy chọn:

Số lượng:

EDP No.
 
R
 
D1
 
D2
 
L1
 
L3
 
L2
 
Mill Dia. Tolerance
 
Shank Dia.Tolerance
 
No. of Flute
 
Taper Angle
 
SEME36008   0.8 4 1.6   40 0~-0.030 h6 4  
SEME36008E   0.8 4 1.6   40 0~-0.030 h6 4  
SEME36009   0.9 4 1.8   40 0~-0.030 h6 4  
SEME36009E   0.9 4 1.8   40 0~-0.030 h6 4  
SEME36010   1 6 2.5   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36010E   1 6 2.5   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36012   1.2 6 3   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36012E   1.2 6 3   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36015   1.5 6 4   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36015E   1.5 6 4   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36020   2 6 6   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36020E   2 6 6   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36025   2.5 6 7   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36025E   2.5 6 7   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36030   3 6 8   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36030E   3 6 8   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36035   3.5 6 10   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36035E   3.5 6 10   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36040   4 6 10   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36040E   4 6 10   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36045   4.5 6 14   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36045E   4.5 6 14   50 0~-0.030 h6 4  
SEME36050   5 6 15   60 0~-0.030 h6 4  
SEME36050E   5 6 15   60 0~-0.030 h6 4  
SEME36055   5.5 6 15   60 0~-0.030 h6 4  
SEME36055E   5.5 6 15   60 0~-0.030 h6 4  
SEME36060   6 6 15   60 0~-0.030 h6 4  
SEME36060E   6 6 15   60 0~-0.030 h6 4  
SEME36065   6.5 8 18   60 0~-0.030 h6 4  
SEME36065E   6.5 8 18   60 0~-0.030 h6 4  
SEME36070   7 8 20   60 0~-0.030 h6 4  
SEME36070E   7 8 20   60 0~-0.030 h6 4  
SEME36075   7.5 8 20   60 0~-0.030 h6 4  
SEME36075E   7.5 8 20   60 0~-0.030 h6 4  
SEME36080   8 8 20   70 0~-0.030 h6 4  
SEME36080E   8 8 20   70 0~-0.030 h6 4  
SEME36085   8.5 10 22   70 0~-0.030 h6 4  
SEME36085E   8.5 10 22   70 0~-0.030 h6 4  
SEME36090   9 10 22   70 0~-0.030 h6 4  
SEME36090E   9 10 22   70 0~-0.030 h6 4  
SEME36095   9.5 10 24   70 0~-0.030 h6 4  
SEME36095E   9.5 10 24   70 0~-0.030 h6 4  
SEME36100   10 10 25   75 0~-0.030 h6 4  
SEME36100E   10 10 25   75 0~-0.030 h6 4  
SEME36105   10.5 12 26   75 0~-0.030 h6 4  
SEME36105E   10.5 12 26   75 0~-0.030 h6 4  
SEME36110   11 12 30   75 0~-0.030 h6 4  
SEME36110E   11 12 30   75 0~-0.030 h6 4  
SEME36115   11.5 12 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME36115E   11.5 12 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME36120   12 12 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME36120E   12 12 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME36130   13 12 35   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36130E   13 12 35   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36140   14 16 35   100 0~-0.030 h6 4  
SEME3614012S   14 12 35   100 0~-0.030 h6 4  
SEME3614012SE   14 12 35   100 0~-0.030 h6 4  
SEME3614014S   14 14 35   100 0~-0.030 h6 4  
SEME3614014SE   14 14 35   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36140E   14 16 35   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36150   15 16 38   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36150E   15 16 38   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36160   16 16 40   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36160E   16 16 40   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36170   17 16 42   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36170E   17 16 42   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36180   18 16 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME3618018S   18 18 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME3618018SE   18 18 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36180E   18 16 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36190   19 20 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36190E   19 20 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36200   20 20 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36200E   20 20 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36210   21 20 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36210E   21 20 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36220   22 20 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36220E   22 20 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME36230   23 25 50   120 0~-0.030 h6 4  
SEME36230E   23 25 50   120 0~-0.030 h6 4  
SEME36240   24 25 50   120 0~-0.030 h6 4  
SEME36240E   24 25 50   120 0~-0.030 h6 4  
SEME36250   25 25 50   120 0~-0.030 h6 4  
SEME36250E   25 25 50   120 0~-0.030 h6 4  

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Sản phẩm cùng loại

Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll